Banner image

Mačací kalendár

Benefičný kalendár s mačičkami pre útulok Tulkáčik. Hoci toto občianske združenie sídli v Žiline, v Bratislave má výborne fungujúce dočasné opatery pre mačičky. Počas roku 2020 sa podarilo zachrániť a adoptovať vyše 50 mačičiek.

Zisk z predaja kalendáru slúži na úhradu veterinárnych nákladov a stravy pre tieto mačičky.

Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava