Mačací kalendár

Benefičný kalendár s mačičkami pre útulok Tulkáčik. Hoci toto občianske združenie sídli v Žiline, v Bratislave má výborne fungujúce dočasné opatery pre mačičky. Počas roku 2020 sa podarilo zachrániť a adoptovať vyše 50 mačičiek.

Zisk z predaja kalendáru slúži na úhradu veterinárnych nákladov a stravy pre tieto mačičky.

Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava
Fotoateliér Bratislava