Banner image

Fotenie hovoriacich kníh

Geniuso hovoriace knihy obsahujú na jednotlivých stranách voľným okom neviditeľný kód. Po priložení pera tento kód spúšťa zvukové súbory. Okrem detských kníh vydávajú aj jazykové učebnice.

Fotila som knihy na eshop a robili sme aj ilustračné fotky s deťmi a ich rodičmi. Deťom sa fotenie páčilo, do kníh sa úplne začítali. Fotografie sa používajú na rôzne účely na reklamu aj webstránku.

Samotné knihy boli celkom výzva, lebo sú tlačené na vysoko lesklom papieri.